Hem

Aktuellt

 

Se det senaste under fliken Medlemsinormation för oss medlemmar!

 

Årsmöte i vår förening planeras till den 7 september 2021. Vi träffas om pandemin tillåter. Information och program skickas ut per e-post och annonseras på vår hemsida.

Styrelsen i samråd med museet har beslutat att även detta år nödgas ställa in allt Valborgsmässofirande på Björkborn. Förhoppningsvis kan vi inviga vår fina och innovativa TRÄ-bro, Valborg 2022!


Årsmöte 2021 i vår vänförening är uppskjutet. Ny tid kommer aviseras här. Dessutom stor osäkerhet angående Valborgsmässofirande på Björkborn.


Nobelveckan i Karlskoga med föreläsningar från Örebro universitet är framflyttade till Corona säker tid då vi åter kan samlas.


Kransnedläggning till Alfred Nobels minne sker den 10 december utan publik och sedvanligt högtidstal.