Om oss

Vår förening                                                   Läs också vår historia här

Nobelmuseets Vänner bildades 1987 och har som mål att ekonomiskt och praktiskt medverka till Nobelmuseets drift och utveckling i Karlskoga.

Föreningen skall vidare initiera, främja och deltaga i aktiviteter som leder till ökade kunskaper hos allmänheten om Alfred Nobels Björkborn.

Vänföreningen anordnar medlemsträffar, konserter, föreläsningar och studieresor för medlemmar.

Medlemsbladet Nobelvännen ges ut regelbundet med artiklar om Alfred Nobel och hans gärningar plus aktiviteter inom föreningen. Medlemskapet berättigar till fri entré till Nobelmuseet i Karlskoga.

Som medlem i Nobelmuseets Vänner stödjer du en kulturinstitution som är unik i världen. I en stark och aktiv vänförening kan vi bidraga till att hålla museet vid liv och dessutom ge möjligheter till att det utvecklas och får en given plats i Karlskogas och Sveriges kulturliv.

Är du intresserad av att bli medlem eller av att få veta mer så kan du kontakta ordföranden, Ulrika Lundgren. E-post: ulrika.lundgren@karlskoga.se eller någon annan i styrelsen. Se mera info under fliken Bli medlem.


Nobelmuseets Vänner - Styrelse 2022/23

Ulrika Lundgren - ordförande ulrika.lundgren@karlskoga.se

Anneli Rådesjö - vice ordförande alfrednobel146@gmail.com

Anita Öjendal - medlemsregister anita@ojendal.se

Susanne Mårfeldt-Hafstrand - sekreterare smorfeldthafstrand@gmail.com

Sif Eklund - kassör sif.eklund@gamil.com

Jaana-Kaisa Björk - redaktör för Nobelvännen jaanakaisa.bjork@outlook.com

Boris Holm - ledamot boris.holm@bahnhof.se


Suppleanter:

Boo Thuvander - boo.thuvander@telia.com

Christel Nilsson - aoch.nilsson@telia.com

Olof Frisk - olof.frisk@gmail.com (Redaktör hemsidan)

Bengt  Runholm - bengt.runholm@sparabransle.se


Revisorer:

Per Aspeli – per.aspeli@outlook.com

Birgitta Öster – birgitta.oster@telia.com

Revisorssuppleant:

Ulf Sjöstrand – ulf.sjostrand@hotmail.com


Adjungerad:

Annelie Lyckeborn – anneli.lyckeborn@nobelkarlskoga.se


Valberedning:

Dan-Åke Widenberg - dan-ake.widenberg@telia.com

Boris Holm - ledamot boris.holm@bahnhof.se

Lena Sjöstrand - sjostrand_lena@hotmail.com
Styrelsemöte 1 september 2015