Bli medlem

Bli en av oss!

Som medlem i Nobelmuseets Vänner stödjer du en kulturinstitution som är unik i världen. I en stark och aktiv vänförening kan vi bidraga till att hålla museet vid liv och dessutom ge möjligheter till att det utvecklas och får en given plats i Karlskogas och Sveriges kulturliv.


Medlem blir du genom att betala in medlemsavgift samt fylla i nedanstående kontaktformulär.


Vårt bankgirokonto SHB 5967-5074.

Medlemsskap: 200 kr / kalenderår


Medlemmar har fri entré till Nobelmuseet under ordinarie öppettiderFamiljemedlemsskap är borttaget som alternativ från januari 2020