Medlemsinformation


Aktuellt för oss medlemmar

Kent Klintestrand, 2019 år Hedersutmärkelse

Kransnedlägning den 10 december 2019

Styrelsmöte med Nobelvännerna den 3 september 2019.

Från vänster Boris, Ulrika, Susanne, Olof, Alfred, Christel, Anita och Siv. Fotograf Jaan-Kaisa


Nobelvännerna har fått utnämnande och pris  som "Årets Alfred"  av Möckeln Innnovation. Priset finns nu på museet för beskådande. Vi är mycket stolta! Se bild nedan.

Nobelmuseets vänner

Björkborns Herrgård

Karlskoga