Medlemsinformation

Aktuellt för oss medlemmar

Nu är det återigen dags att nominera någon för Nobelvännernas Hedersutmärkelse!


Hedersutmärkelse

 

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner har instiftat en hedersutmärkelse i syfte att lyfta fram personer som aktivt har bidragit till Nobelmuseets drift och utveckling i Karlskoga. Ett diplom skapat av konstnär och skulptör Göran Persson föräras mottagaren av hedersutmärkelsen. Detta sker vid högtidlighållande till Alfred Nobels minne, den 10 december på Mötesplats Alfred Nobels Björkborn.

 

Vem kan nomineras?

En person som främjat museets bevarande eller utveckling genom sina insatser. Det kan även vara någon som bidragit till bevarande av eller ökade kunskaper om Alfred Nobels Björkborn.

 

Nobelvännernas styrelse utser mottagare av hedersutmärkelsen som delas ut i samband med högtidlighållande av Alfred Nobels minne den

10 december.

 

Skicka din nominering med motivering, via epost till styrelsen senast den 10 november 2022.

 

jaanakaisa.bjork@outlook.com

ulrika.lundgren@karlskoga.se

 

 

Styrelsen för Nobelmuseets Vänner


Kent Klintestrand, 2019 år Hedersutmärkelse

Kransnedlägning den 10 december 2019


Nobelvännerna har fått utnämnande och pris  som "Årets Alfred"  av Möckeln Innnovation. Priset finns nu på museet för beskådande. Vi är mycket stolta! Se bild nedan.

Styrelsmöte med Nobelvännerna den 3 september 2019.

Från vänster Boris, Ulrika, Susanne, Olof, Alfred, Christel, Anita och Siv. Fotograf Jaan-Kaisa